AMINO BẮC TRUNG NAM

Cập nhật lúc: 07:17 21/04/2017

 

 

1. THÀNH PHẦN

Bo: 2.000ppm bổ sung phụ gia tương tác từ nguồn khoáng hữu cơ cao cấp:

Total Nitrogen (N): 7.000

Phosphate(P2O5: 7.000

Soluble Potash( K2O): 7.000

Magnesium(MgO: 500

Humic acid Power: 500

Sulphur(S): 50

Amino Acid Power ntt: 500( Threonine, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glynine, Alanine, Systine, Valine, Methionine, Isoleucinine, Leucine, Tyrocine, Cytine, Phenylalanine, Lysine, Histidine, Selenocysteine, Tryptophan, Arginine Methionine, Toatal Nitrogen), cùng các hoạt chất kích rễ siêu mạnh và các loại khoáng chất hoàn hảo theo công nghệ mới cho cây trồng trong mọi giai đoạn+TE(dạng Chelate-EDTA)

2. CÔNG DỤNG

Ra rễ cực mạnh

Cải tạo đất tơi xốp

Đâm chồi, nhú đọt, chống rụng hoa và trái non

Nuôi trái lớn nhanh, vỏ sáng bóng, mã đẹp

Hạn chế suy cây, vàng lá, trái

Tăng năng suất và chất lượng nông sản

Nguồn dinh dưỡng cao cấp, giúp cây hấp thụ trọn vẹn.