AMINO Bắc Trung Nam

Cập nhật lúc: 07:17 21/04/2017

1. THÀNH PHẦN

 • Bo: 2.000ppm bổ sung phụ gia tương tác từ nguồn khoáng hữu cơ cao cấp:

 • Total Nitrogen (N): 7.000

 • Phosphate(P2O5: 7.000

 • Soluble Potash( K2O): 7.000

 • Magnesium(MgO: 500

 • Humic acid Power: 500

 • Sulphur(S): 50

 • Amino Acid Power ntt: 500( Threonine, Serine, Glutamic Acid, Proline, Glynine, Alanine, Systine, Valine, Methionine, Isoleucinine, Leucine, Tyrocine, Cytine, Phenylalanine, Lysine, Histidine, Selenocysteine, Tryptophan, Arginine Methionine, Toatal Nitrogen), cùng các hoạt chất kích rễ siêu mạnh và các loại khoáng chất hoàn hảo theo công nghệ mới cho cây trồng trong mọi giai đoạn+TE(dạng Chelate-EDTA)

2. CÔNG DỤNG

 • Ra rễ cực mạnh

 • Cải tạo đất tơi xốp

 • Đâm chồi, nhú đọt, chống rụng hoa và trái non

 • Nuôi trái lớn nhanh, vỏ sáng bóng, mã đẹp

 • Hạn chế suy cây, vàng lá, trái

 • Tăng năng suất và chất lượng nông sản

 • Nguồn dinh dưỡng cao cấp, giúp cây hấp thụ trọn vẹn.