Thăm và tặng quà xã Ia Rvê -huyện Ea Súp - Đắk Lắk

Cập nhật lúc: 07:57 11/01/2019

Hội nạn nhân CĐDC/dioxin - Bảo vệ QTE tỉnh Bến Tre và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Trung Nam Thăm,  tặng quà xã Ia Rvê -huyện Ea Súp - Đắk Lắk

Nguồn: Đài Truyền hình tỉnh Bến Tre